Žena v týmu mužů: růže nebo semetrika?

time 6 min čtení

Chcete změnit práci a příležitost na sebe nenechala dlouho čekat. Pohovory jsou úspěšné a najednou je nabídka na stole. 

Má to však háček. 

Jste žena a budete pracovat se samými muži. 

V hlavě víří otázky: Jak to bude fungovat? Budu muset změnit svůj styl? Nebo je to jen malichernost? Mám se tím vůbec zabývat? 

V oborech, kde je početní převaha mužů, žije tuto realitu každý den mnoho žen. Mnohé si své místo v tomto uspořádání našly snadno, jiné vybojovaly, některé prostě tvrdě odpracovaly. Když se těchto žen zeptáte, jak se jim mezi muži pracuje, některé otázka překvapí. Nepovažují fakt, že je někdo žena a někdo muž za téma k diskusi. Nerozumí, proč by měly. Snahy o systémovou podporu žen v kariéře a korporátní diverzitní politiku považují za (slušně řečeno) kontraproduktivní. Tyto ženy nevnímají práci v mužském kolektivu za náročnější než práci kdekoliv jinde. Někdy dokonce říkají, že si díky “ženským zbraním” mohou dovolit něco navíc, co by mužům prostě neprošlo. 

Bude to ale i váš případ? Ještě než si řeknete něco ve smyslu: “Když to zvládly ony, ...!”, zamysleme se nad dvěma příklady, které jste v různých variantách možná v praxi i vy. 

Nemohou být odlišnější...

Situaci, kdy pracuje žena mezi samými muži ilustrují dva případy vztahové dynamiky, které významně ovlivňují, jak se ženě mezi muži pracuje. 

RŮŽE MEZI TRNY

Prvním případem je růže mezi trny. Krásná, křehká růže a ostré trny připravené k boji. Jak to mezi nimi funguje? Zásadní je odlišnost v rolích. Žena v roli růže je harmonizátorkou: podporuje, naslouchá, urovnává, někdy utěšuje. Může se díky tomu stát hlasem lidu a reprezentovat názory níže postavených zaměstnanců. Muži v roli trnů prosazují, rozhodují. Růže s trny si vzájemně si kompenzují činnosti, o kterých se předpokládá, že je ten druhý nechce nebo neumí dělat. V případě ženy v roli růže to vede k tomu, že více podporuje rozhodnutí druhých a její vlastní návrhy či potřeby zůstávají stranou. Někdy ustoupí rozumným argumentům nebo početní převaze. Všichni očekávají, že i když nemá vždy stejný názor, že to nakonec dopadne dobře a ona to nějak zařídí a přizpůsobí se.  

SEMETRIKA 

Druhý vztahový vzorec vzniká, když žena zaujme stejnou roli jako ostatní trny. Je stejná ale přesto na první pohled jiná. V něčem je víc muž než ostatní muži - nemá problém se prosadit, je připravena ke konfrontaci, umí ustát konflikt. Řekne svůj názor dostatečně nahlas a zajistí aby jej slyšeli i ostatní. Kolegové ji respektují a někteří se jí i bojí. S tou není radno se dostat do křížku! Někdy je pro kolegy lepší si věci udělat potichu po svém, než to řešit s ní. Když chce někdo ublížit, přirovná ji k chlapovi v sukni nebo označí za semetriku.

Tyto dva extrémní příklady nemohou být odlišnější! Přesto mají jedno společné - firemní kulturu organizací, ve kterých se odehrávají. 

Firemní kultura trnitých keřů

Řízení většiny organizací se v současnosti řídí principem, kterému říkáme command and control (přikazuj a kontroluj). Je to systém, kdy je rozhodování centralizováno, pracovní činnosti jsou specializovány, informace tečou snáze shora dolů než zdola nahoru a motivace je založena na odměnách a trestech. 

Kultury těchto organizací jsou takové metaforické trnité keře. Bez ostrých loktů (trnů) se daleko nedostanete. Sebeprosazení, síla, odhodlání a průbojnost jsou zde potřebné a oceňované. Především na vyšších pozicích. U lidí v nižších pozicích se naopak očekává podřízenost vyšší úrovni a někdy až poslušnost. Důraz je kladen na efektivitu a přesnost při plnění zadaných úkolů. 

Vztahové vzorce, které jsem popsala výše, vznikají díky kombinaci tohoto typu kultury a intuitivních představ o ženách a mužích, do kterých se promítají široce sdílená zobecňující přesvědčení - stereotypy. Díky těmto procesům, jsme často schopni se rozhodovat rychle, ale naše vnímání reality je zkreslené.

Pohled na ženy a muže zatížený zkreslením funguje jako lupa, která se u žen zaměřuje na rysy a vlastnosti, které jsou považovány za typicky ženské (např. empatie, schopnost naslouchat) a u mužů na vlastnosti, které jsou přisuzovány více mužům (např. síla, schopnost rozhodování). 

U mužů díky tomu často vidíme sílu a schopnost rozhodovat o něco větší než konkrétní muž ve skutečnosti má, u žen nám lupa zvětší empatii a schopnost naslouchat. 

A protože v kultuře organizací command and control je silně zažito, že síla, sebevědomí a rozhodnost jsou těmi klíčovými vlastnostmi pro vyšší pozice, mají muži k těmto pozicím lépe umetenou cestičku než ženy. 

Díky zvětšení může být žena s empatií stejnou jako průměrný muž v takové firmě vnímána jako příliš empatická (z hlediska vhodnosti na vysokou pozici optikou této kultury slabá). 

Zatímco muž asertivní jako průměrné ženy může být vnímán jako dostatečně průbojný (tedy silný). 

Zkreslení je to malé, dopady mohou být významné. Neznamená to samozřejmě, že každý muž bude manažer a každá žena podřízená. Působení kultury v kombinaci se zkreslením si můžeme představit jako nakloněnou rovinu, po které lidé jezdí na kole. Někteří jezdí shora dolů a jiní zdola nahoru. A ano, samozřejmě jsou ženy, které mají elektrokola, muži jezdící na kole s píchlou gumou a jiní, kteří by upadli i na rovině. To však nic nemění na tom, že do kopce se šlape hůř než z kopce. A v kultuře organizací command and control jsou to ženy, které když chtějí kariérně růst, musí zabrat o něco víc. 

Škatulka růže i semetriky může být těsná

V případě, že žena pracuje v mužském týmu, se zkratkovité vnímání v kombinaci s kulturou může vyvinout do vztahového vzorce podobnému růži nebo semetrice. 

Některé ženy ale nechtějí být růže ani semetriky! Proč? V čem mohou být tyto škatulky těsné?

Role růže nemusí být žádný problém ve chvíli, kdy je s ní žena spokojena a nemá ambice postupovat v kariéře výš. Pokud ambice má, je ve vážném ohrožení, že bude ta poslední, na koho si nadřízení při povyšování vzpomenou, a to bez ohledu na to, jak dobrou a důležitou práci pro firmu dělá.

Stejně tak role semetriky může být ok, pro ženu, která má schopnost prosadit se v krvi a z nějakých škatulek si na zadek nesedne. Přesto toto uspořádání může dlouhodobě odebírat tolik potřebnou energii. Už to, že ženský hlas je díky zkreslení o něco méně hlasitý, znamená, že každý den znova a znova musí žena vynakládat úsilí. Jejich hlas musí být o něco silnější než hlas jejich mužských kolegů (aby si jí všimli) ale zase ne moc silný (aby nevypadala hystericky). A vyvíjet tohle extra úsilí, aby se prosadila a zároveň byla stále vnímána jako žena, může dát pěkně zabrat.

Většina žen ale není ani růže ani semetrika. Možná má k jedné nebo druhé polaritě větší sklon ale realita je barevnější. To, že je žena podporující neznamená, že nemá ambice, stejně jako fakt, že si umí dupnout neznamená, že je jí jedno, jak o ní smýšlí ostatní. Barevnost je i v tom, že síla kontextu (včetně konkrétní firemní kultury) může jednu a tu samou ženu nasměrovat jednou do škatulky růže a podruhé do škatulky semetriky. 

Co to ale znamená konkrétně? Například ve chvíli, když zvažujete, zda přijmout novou pozici?

Vyplatí se znát sebe ale i kulturu organizace, kde chcete pracovat. 

Ačkoli velké procento organizací funguje na principu command and control, stále větší počet z nich uplatňuje principy systémového myšlení a klade důraz na týmovost, zpětnou vazbu všemi směry, decentralizaci rozhodování. V takových organizacích je role leadera chápána jinak a důraz je kladen více na podporu týmu než na sebeprosazení. Trnům, semetrikám a růžím se v tomto prostředí tolik nedaří. Stereotypy zde samozřejmě existují, ale jejich dopad je jiný. Vlastnosti, které jsou přisuzovány ženám se při kariérním postupu mohou stát dokonce výhodou. 

Kultura je ten faktor číslo jedna, který byste jako žena měla vzít v úvahu, pokud zvažujete práci v týmu mužů. Ovlivní míru vaší energie, šance na povýšení i mnoho dalších věcí. 

 

Foto Jelleke Vanooteghem by Unsplash

 

Podobné články