O Institutu firemní kultury, z.ú.

Institut firemní kultury je nezisková organizace, která se věnuje výzkumu, osvětě a diagnostice firemní kultury a podpoře nástrojů k jejímu rozvoji.

Naším cílem je pomoci firmám vytvořit kulturu, díky které budou efektivněji dosahovat svých cílů a ve které se bude také dobře dařit jejich zaměstnancům. Věříme, že každý den přináší možnost učit se a být lepším člověkem. Podporujeme proto učení, růst a rozvoj v jakékoliv formě. A protože firemní kultura významnou měrou určuje, jak a kudy se takový rozvoj ubírá, považujeme její ovlivňování za naprosto zásadní způsob řízení celé firmy.  

Zaměřujeme se především na osvětu v problematice organizační kultury a podporu praktické aplikace výsledků výzkumů z oblasti psychologie, sociologie a managementu do běžného života firem a institucí. 

Pojem firemní kultura je ale značně abstraktní a zároveň komplexní a není jednoduché o něm hovořit, psát nebo přemýšlet. Uvědomujeme si tuto situaci a chceme důležitost a význam firemní kultury dostat do centra pozornosti. Na našem blogu představujeme nástroje, které dokáží úroveň organizační kultury měřit, metodologii, která ji umožní popsat, a postupy, které ji pomohou měnit. Chceme také ukázat, jaký vliv má firemní kultura např. při spojování firem, otevírání nových poboček, změnách v managementu, zavádění agilních způsobů řízení nebo při implementaci nového obchodního modelu. To vše v konkrétní a uchopitelné podobě, která umožní použití ve výkonově orientovaném prostředí.

Na našich akcích chceme inspirovat řídící pracovníky, managery a leadry, umožnit jim proniknout do problematiky firemní kultury a podpořit je v úsilí kulturu v jejich organizaci kultivovat a ovlivňovat. Institut firemní kultury je zároveň platformou, kde se setkávají a propojují odborníci, akademičtí pracovníci s profesionály z firem a organizací. Profesionálům z řad specialistů na rozvoj, koučům a konzultantům (interním i externím) nabízíme přístup k metodologii a nástrojům, které jim umožní plánovat a podněcovat rozvoj v souladu s žádoucí firemní kulturou i s ohledem na tu stávající.

Irena Konečná a Lukáš Urbánek

zakladatelé