O Institutu firemní kultury

Přestože lidé v organizacích fungují ve složitých předivech vztahů, když přijde řeč na změny, často jsou opatření  soustředěná na to, jak posunout, rozvíjet nebo přesvědčit jednotlivé lidi. Chybí know-how a zkušenost v tom, jak iniciovat nejen změnu jednotlivců ale skupin, týmů a jejich kultury. 

Proto vznikl Institut firemní kultury. Přinášíme možnost posvítit si na problémy, při jejichž řešení nevystačíme s podporou či rozvojem jednotlivce. 

Pomůžeme vám vidět celek, provázanost a souvislosti (mapa kultury), zapojíme vaše lidi a najdeme nové cesty. Pomůžeme vám pochopit, jakou kulturu žijete a co konkrétně je třeba udělat, jaké zvyky opustit a hlavně čím je nahradit. 

Výsledkem je synchronizovaná změna, která vyžaduje od každého méně a proto je snadno udržitelná (až do doby, kdy potřebujeme iniciovat další synchronizovanou změnu:-)). 

 

Irena Konečná 

ředitelka Institutu firemní kultury